ขั้นตอนการให้บริการ1 กรณีต้องการใช้บริการล่าม

 1. ลูกค้าติดต่อผ่าน YMC ได้ทุกช่องทาง โดยแจ้งรายละเอียดงานและตารางงาน และระดับความสามารถของล่ามที่ต้องการ
 2. YMC ทำการประเมินราคา แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้า
 3. ลูกค้าทำการยืนยันการใช้ล่ามทาง email หรือ โทรศัพท์
 4. หลังจากรับการยืนยันแล้ว จะเริ่มประสานงานกับล่าม
 5. จัดส่งล่าม ตามสถานที่ และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
 6. YMC ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
 7. ลูกค้าชำระค่าบริการ โดยโอนผ่านทางธนาคาร


2 กรณีต้องการใช้บริการแปลเอกสาร

 1. ลูกค้าติดต่อผ่าน YMC ได้ทุกช่องทาง โดยแนบรายละเอียดงานที่จะให้แปล
 2. YMC ทำการประเมินราคา แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้า
 3. ลูกค้าทำการยืนยันการแปลทาง email หรือ โทรศัพท์
 4. หลังจากรับการยืนยันแล้ว จะเริ่มแปลเอกสาร
 5. ส่งงานตามระยะเวลาที่ตกลง
 6. YMC ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
 7. ลูกค้าชำระค่าบริการ โดยโอนผ่านทางธนาคาร
อัตราค่าบริการล่าม

เต็มวัน ครึ่งวัน
เริ่มต้น 6,000 เริ่มต้น 3,500

หมายเหตุ:
ขึ้นอยู่กับความสามารถของล่าม ความยากง่าย ระยะเวลาและการเดินทาง

- หากต้องเดินทางไกล หรือจำเป็นต้องมีที่พัก ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (แยกตามกรณี)

- หากมีการยกเลิกการใช้ล่ามกระทันหัน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะต้องชำระค่าบริการ


อัตราค่าบริการในการแปลเอกสารต่อหน้า

ภาษา ราคา
ญี่ปุ่น - ไทย 500 บาท
ไทย - ญี่ปุ่น 600 บาท

หมายเหตุ:
อัตราค่าบริการล่ามและแปลเอกสาร ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ระยะเวลาและการเดินทาง
ชำระค่าบริการผ่านทางธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย สาขา มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี 686-2-37255-5
ชื่อบัญชี บริษัท วาย เอ็ม ซี ทรานสเลชั่น เซนเตอร์ จำกัด


ค้นหางาน