Chinese Coordinator


Chinese Coordinator


P61-05-05


Chinese - Thai Interpreter


***อัพเดทใหม่ค่าาาา ต้องการตำแหน่งล่ามจีน - ไทย จำนวนมาก แผนกบุคคล , แผนกบัญชี HSK 5 บางกะดี ปทุมธานี มีรถรับส่ง (ระบุแผนกที่ต้องการมาด้วยนะคะ) กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 8/5/18 หากไม่สะดวกนัดนอกรอบได้ค่ะ***
Job No. : P61-05-05
ตำแหน่ง : Chinese Interpreter (HR) HSK 5 up
เงินเดือน : 60K up (Nego)
โบนัส : 2 Month
ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (เสาร์ตามปฏิทิน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางกระดี ปทุมธานี
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง HSK 5 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หากได้ภาษาอังกฤษด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงาน แปลเอกสาร แปลประชุม ซัพพอร์ตงานอื่น ๆ ตามที่แผนกกำหนด 
สวัสดิการ : โอที เบี้ยขยัน ข้าว น้ำ ฟรี ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ รถรับส่ง ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และสวัสดิการช่วยเหลืออื่น ๆ 
ติดต่อ : 
คุณยุพดี 099-364-4569 yupadeeymc@gmail.com
คุณจิตติมา 089-828-0239 ymc2555@gmail.com
คุณณัฐพล 086-094-7678 ymc2557@gmail.com


60,000


งานประจำ


ปทุมธานี


366


4 พ.ค. 2561, 11:37

โปรดเข้าสู่ระบบ เพื่อใส่รายละเอียดสำหรับสมัครงานตำแหน่งนี้

เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน และทาง YMC สามารถเสนองานที่เหมาะสมที่สุดกับท่าน โปรดกรอกประวัติของท่าน ที่นี่

-
ค้นหางาน