สรุปตำแหน่งงานล่าสุด
Job No. Position Qualification Location Salary Bonus Company
Bus
Working
Day
Working
Time
P60-12-18 Japnanese Interpreter N3 Amatanakorn Chonburi 40-50K 3 Month Have Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-19 Japanese Interpreter (Secretary) N2 Bangbor Samutprakarn 50K 4 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-12-20 Japanese Interpreter & Secretary N3 up Chachengsao 45-50K 4 Month Have Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-21 Sales Manager (Native Japanese Speaking Native Eastern Seaboard Rayong 150K 5.5 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-12-22 Senior Sale N3 Eastern Seaboard Rayong 50K 5.5 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-12-23 Production Mgr. Bachelor's Degree Amatacity Rayong 80K 3 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-11-24 HRD Manager Bachelor's Degree Amatacity Rayong 80K 3 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-11-25 Purchase Staff Bachelor's Degree Emquotier BKK 20K 3 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-12-26 Account Staff Bachelor's Degree Pintong 3
Chonburi
35K 3 Month None Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-27 Production Planing Supervisor Bachelor's Degree Pintong 1
Chonburi
35K 4 Month None Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-28 Marketing Staff Bachelor's Degree Pintong 1
Chonburi
40K 4 Month None Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-29 QA Engineer Bachelor's Degree Amatanakorn Chonburi 18-20K 3 Month Have Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00
P60-12-30 Japanese Interpreter (Admin) N2 Rojana Ayuthaya 40-45K 3-4 Month Have Mon - Fri 8:00-17:00
P60-12-31 Japanese Interpreter (Prod) N2 Nakornpatom 40K 2.5 Month Have Mon-Fri
(1Sat / Month)
8:00-17:20
P60-12-32 Japanese Interpreter N3 Eastern Seaboard Rayong 45K 4 Month Have Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:10
P60-12-33 Japanese Interpreter (Admin) N3 Pintong 3 35-40K 3 Month None Mon - Fri
(Some Sat)
8:00-17:00

(^o^) เรื่องแปลกของประเทศญี่ปุ่น

1. ไม่ค่อยสนใจเรื่องชาวบ้าน สนแต่เรื
- วันที่ 26 เดือน พ.ศ.2557 12:55 น.

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

มารยาท ในการรับประท
- วันที่ 11 เดือน พ.ศ.2556 20:00 น.

อ่านต่อทั้งหมด


ค้นหางาน