“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

โดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่า การที่ผู้ผลิตญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้คิดระดับโลกจริงๆ เป็นส่วนให้ความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นตกลงไป เขาอาจจะลืมตั้งโจทย์ว่า “ทำอย่างให้คนอินเดียรู้สกอร์คริกเกตแม้จะเปลี่ยนช่องทีวี”

ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ในการตั้งโจทย์

สงครามชีวิตโอชิน

สงครามชีวิต โอชิน
- วันที่ 22 เดือน พ.ศ.2555 02:10 น.

การห่อของขวัญ 包装 (パッケージ)


- วันที่ 22 เดือน พ.ศ.2556 22:39 น.

อ่านต่อทั้งหมด


ค้นหางาน