“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

โดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่า การที่ผู้ผลิตญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้คิดระดับโลกจริงๆ เป็นส่วนให้ความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นตกลงไป เขาอาจจะลืมตั้งโจทย์ว่า “ทำอย่างให้คนอินเดียรู้สกอร์คริกเกตแม้จะเปลี่ยนช่องทีวี”

ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ในการตั้งโจทย์

มารยาทในการการใช้ตะเกียบ

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียว
- วันที่ 15 เดือน พ.ศ.2556 21:04 น.

15 เรื่องจริงเกี่ยวกับญี่ปุ่น (ที่คุณอาจไม่รู้)

1.ที่ ญี่ปุ่น
- วันที่ 4 เดือน พ.ศ.2557 13:09 น.

อ่านต่อทั้งหมด


ค้นหางาน