“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

โดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่า การที่ผู้ผลิตญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้คิดระดับโลกจริงๆ เป็นส่วนให้ความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นตกลงไป เขาอาจจะลืมตั้งโจทย์ว่า “ทำอย่างให้คนอินเดียรู้สกอร์คริกเกตแม้จะเปลี่ยนช่องทีวี”

ผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ในการตั้งโจทย์

มารยาทในการกำหนดที่นั่งในการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารที่เป็นพิธีรีตองโดยเฉพาะกรณีที่มีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาฯลฯร่วมวงอาหารอยู่ด้วยจะต้องนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้องตามเกียรติและศักดิ์ศรี
- วันที่ 18 เดือน พ.ศ.2556 20:56 น.

คิตตี้จัง

วันเกิด : 1 พฤศจิกายน
- วันที่ 22 เดือน พ.ศ.2555 01:06 น.

อ่านต่อทั้งหมด


ค้นหางาน