บทความน่าสนใจ

มารยาทในการการใช้ตะเกียบ

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียว
- วันที่ 15 เดือน พ.ศ.2556 21:04 น.

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

มารยาท ในการรับประท
- วันที่ 11 เดือน พ.ศ.2556 20:00 น.

ถ้าต้องนั่งแท๊กซี่ ให้เจ้านายนั่งตรงไหนดีล่ะ

ให้คนที่มีตำแหน่งสูงสุดนั่งในตำแหน่งหมายเลข 1
- วันที่ 5 เดือน พ.ศ.2556 20:57 น.

การโค้งแบบญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า \"Rei
- วันที่ 1 เดือน พ.ศ.2556 10:59 น.

Face Book ทำให้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเปลี่ยนไป

  Facebook
- วันที่ 28 เดือน พ.ศ.2556 22:54 น.

ค้นหางาน