บทความน่าสนใจ

มารยาทในการกำหนดที่นั่งในการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารที่เป็นพิธีรีตองโดยเฉพาะกรณีที่มีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาฯลฯร่วมวงอาหารอยู่ด้วยจะต้องนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้องตามเกียรติและศักดิ์ศรี
- วันที่ 18 เดือน พ.ศ.2556 20:56 น.

มารยาทในการการใช้ตะเกียบ

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียว
- วันที่ 15 เดือน พ.ศ.2556 21:04 น.

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น

มารยาท ในการรับประท
- วันที่ 11 เดือน พ.ศ.2556 20:00 น.

ถ้าต้องนั่งแท๊กซี่ ให้เจ้านายนั่งตรงไหนดีล่ะ

ให้คนที่มีตำแหน่งสูงสุดนั่งในตำแหน่งหมายเลข 1
- วันที่ 5 เดือน พ.ศ.2556 20:57 น.

การโค้งแบบญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า \"Rei
- วันที่ 1 เดือน พ.ศ.2556 10:59 น.

ค้นหางาน