บทความน่าสนใจ

สรุปตำแหน่งงานล่าสุด

Job No. Position
- วันที่ 16 เดือน พ.ศ.2560 11:44 น.

“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด”

“ศึกษาจากคนที่เก่งกว่า และ สร้างตลาด” โดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่า การที่ผู้ผลิตญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้คิดระดับโลกจริงๆ เป็นส่วนให้ความสามารถในการแข่งขันของ
- วันที่ 8 เดือน พ.ศ.2560 11:13 น.

工場通訳の単語 ศัพท์ล่ามโรงงาน


- วันที่ 20 เดือน พ.ศ.2558 17:02 น.

ค้นหางาน