เกี่ยวกับเรา
Language:YMC TRANSLATIONS CENTER

บริษัท วายเอ็มซี ทรานสเลชั่น เซนเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท วายเอ็มซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด บริหารโดยทีมงาน โดยล่ามญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มายาวนาน

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากการจัดหาล่ามญี่ปุน และแปลเอกสารต่าง ๆ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการของบริษัทญี่ปุ่น และความต้องการของล่าม จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทชั้นนำและทีมงานล่าม อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการสรรหาตำแหน่งงานอื่น ๆ ทุกตำแหน่งงาน จากบริษัทลูกค้าที่ประทับใจในการให้บริการของ YMC Translations Center

ขอบเขตของงานที่ให้บริการ

1. สรรหาและจัดส่งล่ามญี่ปุ่น ล่ามจีน ล่ามอังกฤษ ในตำแหน่งงานประจำ (Permanent)

2. สรรหาและจัดส่งล่ามญี่ปุ่น ล่ามจีน ล่ามอังกฤษ สัญญาจ้าง (Freelance) โดยเน้นล่ามในโรงงาน ล่ามจับคู่ธุรกิจ และล่ามประชุมเชิงวิชาการ เช่น

 • ติดตั้งเครื่องจักร Test Run , Production Line
 • แก้ไข ซ่อมเครื่องจักร ซ่อมบำรุง
 • แปลในขั้นตอนหรือในกระบวนผลิตทั่วไป
 • แปลรองรับงาน Audit โรงงาน
 • แปล Presentation Activity และโปรเจ็คต่าง ๆ เช่น 5S, NHC , TPS , Cost down (Q,C,D,S)
 • แปลประชุม Management Meeting, Quality Meeting ,Production Meeting etc.
 • แปลคดีความต่าง ๆ ในศาล
 • แปลงานออกบู๊ทหรือนิทรรศการต่าง ๆ
 • จัดครูสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกรหรือพนักงานทั่วไป เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น
 • และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

3. สรรหาทุกตำแหน่งงานตามความต้องการของบริษัท

 • ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น General Manager, Factory Manager etc.
 • ตำแหน่งผู้จัดการและรองผู้จัดการสาขาต่าง ๆ เช่น Production Manager , Purchase Manager , IT Manager , Sale Assistant Manager , etc.
 • ตำแหน่งงานวิศวกร สาขาต่าง ๆ เช่น Production , Maintenance , Engineering , Quality
 • ตำแหน่งช่างเทคนิค และหัวหน้างานต่าง ๆ เช่น Teachnicial , Forman , Leader
 • ตำแหน่งงานพนักงานทั่วไป เช่น Staff , Officer , Account , Sale , Purchase , Programmer , Planning etc

4. งานแปลเอกสาร (ไทย , ญี่ปุ่น , จีน , อังกฤษ)

 • Machine Manual
 • Procedure , Operation Standard
 • Engineering
 • Maintenance
 • Audit Documents
 • Drawing
 • Inspection Sheet
 • Activity documents (5S, Kaizen , QCDS)
 • ISO Documents
 • อื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

"นึกถึงล่าม นึกถึง YMC
รวดเร็ว ฉับไว ต้อง YMC"


ค้นหางาน